Endret: 26 jun 2018     Opprettet: 25 apr 2013

Nye avtaler

Styret ønsker å orientere om nye avtaler som borettslaget har inngått

Kabel-TV

Styret opprettet for en stund tilbake et arbeidsutvalg bestående av Bernt Andersen, Knut Myra og Ola Saugen med mandat å innhente tilbud fra potensielle leverandører og komme med en innstilling til styret. Innstillingen ble overlevert styret i juni. En stor takk til Bernt og Knut for innsatsen!

Styret har valgt å følge innstillingen til arbeidsutvalget som betyr at ny avtale med GET er inngått. Tilbudet som ble forhandlet frem med Get var gunstigere sammenlignet med tilbud fra andre leverandører. Den nye avtalen er vesentlig bedre sammenlignet med den eksisterende avtalen. Den eksisterende avtalen om gjaldt kun levering av analoge TV signaler, mens den nye avtalen inneholder analoge signaler, Digital TV Start Pakken (40 kanaler), HD PVR box (støtte for opptak), rabatterte priser på bredbånd og rabatt på ekstra GET Micro box. Avtalen trer i kraft når GET har installert komponentene som er forventet i midten eller slutten av august. Dere vil motta en brev fra GET ca en uke før installasjonsdato.

Avtalen er noe dyrere for borettlaget enn den eksisterede avtalen, men gir andelseierne et vesentlig bedre tilbud og store besparelser for de som allerede kjøper tilleggstjenester av GET. Andelseiere som allerede kjøper tilleggstjenester fra GET som nå blir inkludert i den kollektive avtalen vil få dette automatisk avregnet på faktura fra og med installasjonsdato.

Avtalen medfører ingen endringer i husleien.

Forsikring

Styret har forhandlet frem ny pris på forsikringen borettslaget har med IF for 2013. Premien reduseres med rundt 100.000 kr. Forsikringens innhold er den samme som tidligere.