12 aug 2019

Sommerfest på Pettersen lørdag 24. august

Sommerfesten er en svært hyggelig årlig tradisjon i borettslaget og en fin anledning til å prate med kjente og ukjente naboer!

Se infoplakat under følgende link: /?nid=36791