24 apr 2019

Lekeplass - forslag 1, pris ca kr. 1.000.000

Forslag utarbeidet med Claussen og Heyerdahl

Forslaget innebærer et stort leketårn (Uniplay Bolanta) med sklie, klatreinnretninger, tauverk++ på tun 1. Det er også en stor fuglehuske og sidehusker på samme tun . Ved siden av dette er det et utvalg egentreningsapparater for ungdom og voksne. På tun 2 er det lagt inn et lysthus og et mindre leketårn (Unimini Cantoni) for mindre barn. Se også bilder.