Endret: 26 jun 2018     Opprettet: 8 jul 2011

Nøkler og Låser

Bestilling og utskiftning av nøkler og låser gjøres av Styret.

Ved behov, spørsmål angående låser, nøkler ta kontakt med Styret via epost (styret@noklevann.no) evt bruk kontaktskjema på nettsiden.

Vi bestiller låsesmed og eventuelt nye nøkler.

Har du mistet en nøkkel til inngangsdøren, varsle styret slik at vi kan treffe tiltak for å redusere risikoen for uønskede hendelser.