30 nov 2019

Befaring før gravearbeider for avfallscontainere onsdag 4. desember

Velkommen til befaring onsdag 4. desember fra 17.30. Se artikkel for tidspunkt ved bestemte adresser.

Onsdag 4. desember vil det bli en befaring for alle som blir berørt av arbeidene. Det er satt av 15 minutter per punkt, dersom det blir behov for ekstra tid vil vi kunne gå tilbake til punkter etter at hele runden er gjennomført. Tidspunktene er:

17.30 Nøkleveien 35
17.45 Nøkleveien 20
18.00 Nøklesvingen 13
18.15 Nøklesvingen 56
18.30 Nøklesvingen 96
18.45 Bølerskogen 60

Velkommen på befaring!

Arbeidene forventes igangsatt i løpet av desember med anleggsgartner Kristian Sørbye A/S som ansvarlig for gravingen.