25 aug 2020

De nye avfallscontainerne er klare til bruk

De nye avfallscontainerne er klare til bruk

Fra tirsdag 25. august 2020 kan vi endelig begynne å bruke de nye nedgravde avfallscontainerne.

De gamle søppelkassene vil bli fraktet bort for godt i løpet av de nærmeste dagene.

 

Kast ikke flytende væsker eller skarpe gjenstander

Det er viktig å huske på at man ikke må kaste noen former for flytende væsker i containerne.

Matolje er for eksempel spesialavfall og må derfor leveres inn til godkjent deponi. Dersom matolje eller lignende blir kastet i containeren vil det kunne oppstå en svært sterk og ubehagelig lukt. Den store posen som ligger inne i containeren må i tilfelle byttes, og det er en unødvendig og kostbar operasjon.

Man må heller ikke kaste skarpe gjenstander i containeren, posen kan da få hull  og i verste fall revne. Alt avfall må legges i plastposer, bruk doble knuter. 

Absolutt alt som skal kastes i restavfalls-containeren må enten legges en blå (plastavfall), grønn (matavfall) eller vrengt plastpose (brennbart restavfall fra husholdningen). Knyt posene godt igjen, bruke doble knuter, slik at ikke avfall fra posene renner ut.

Avfall fra byggearbeider, klær, elektriske artikler, farlig avfall, etc må enten gis bort, selges eller leveres til et godkjent deponi. De nedgravde avfallscontainerne er kun ment for alminnelig husholdningsavfall.

Ny tømmedag for restavfall blir fra nå av tirsdager, første tømming vil bli tirsdag 1. september 2020. Papir og papp-containerne blir tømt annenhver fredag i partallsuker, første tømming blir således fredag 4. september. 

Husk at det nå er forbudt å parkere foran containerne (se P-skilt) på hverdager fra kl 08.00 til 16.00. Man kan parkere på disse plassene på mellom kl 16.00-08.00 på hverdager og døgnet rundt i helgene.