10 jan 2020

Mulighet for selvhogst

I forbindelse med etablering av nye nedgravde søppelcontainere måtte det store bjørketreet utenfor Nøklesvingen 96 dessverre felles. De som ønsker det kan hogge og hente ved av denne. Vis hensyn til naboene her og gjør arbeidet innen vanlig arbeidstid. Det er også fint om den enkelte viser moderasjon ved første økt slik at det er mulig for flere å hente ved.

Det er viktig å understreke at dette er rå ved. Den kan ikke benyttes før til neste fyringssesong og den må tørkes på egnet sted utendørs. Størsteparten av veden er svært grov, men den er kappet til ca 30 cm lengde.

Husk også at vedarbeid kan være farlig. Bruk nødvendig verneutstyr og vær spesielt oppmerksom på barn i nærheten. Alt arbeid skjer på eget ansvar.