20 jun 2019

Presentasjon fra beboermøte om leke- og møteplasser

Presentasjon fra beboermøte 02.06.2019 Det er utarbeidet et utkast til plan for å få en respons på utforming av uteareal samt type apparater som kan være aktuelle for våre fellessoner. Det er for utforming arbeidet med det største tunet, som man tenker skal tilby aktiviteter for hele borettslaget og alle aldersgrupper. For de to mindre tunene er det tenkt opparbeidet for mindre og mellomstore barn mens sosiale soner er aktuelt for hele borettslaget og må baseres på innspill fra beboerne i forhold til hvor disse er ønskelige. Se link under for presentasjonen.