Endret: 26 jun 2018     Opprettet: 10 nov 2011

VARMEPUMPE

Hvordan går jeg frem når jeg ønsker å sette opp varmepumpe i huset mitt?

Styret stiller seg positive til en løsning med å bruke varmepumpe som et alternativ til vedfyring og elektrisk oppvarming.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det må søkes om dette slik at styret kan fatte vedtak i saken.