24 apr 2019

Nøkkelen April 2019

Nøkkelen april 2019

Rusken avholdes onsdag 24. april kl 17.00

Velferdskomiteen avholder Rusken-dugnad onsdag 24. april, oppmøte for store og små på Pettersen kl 17.00 for fordeling av oppgaver. Ta gjerne med egne raker, river  og koster. Borettslaget stiller med avfallssekker og arbeidshansker og har også noen redskaper for utlån. 

Det vil bli servering av pølser og brus til alle, og is til barna etter endt dugnad. 

 

Containerne kommer – rydd i kjellere og på loft

Torsdag 25. april kommer containere for div avfall som har hopet seg opp i boder og på loft gjennom året som har gått. Containerne er ment for avfall som er for stort til å kastes i de ordinære avfallsbøttene våre. De er ikke ment for store mengder avfall fra oppussing eller utbygging av leiligheter. Containerne blir tømt ved behov og kjørt bort fra vårt område fredag kveld. 

Følgende må absolutt ikke kastes i containerne:

  • Alt som går på strøm/batterier
  • Eksplosivt avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Matavfall, frityrolje og lignende
  • Farlig avfall, som for eksempel spilloljer, maling m løsemidler, vinduer, asbest, lim, gulvbelegg, impregnert trevirke, lyspærer, lysstoffrør, spraybokser, 
  • Jord, stein, sand, grus, betong
  • Bildekk
  • Isolasjon, gips

Borettslaget vil få store bøter pr forbudt gjenstand som kastes i containerne. Eventuelle bøter vil bli viderefakturert til de som kaster forbudt avfall. Avfall som ikke tillates kastet i containerne må leveres på godkjent deponi.Mindre mengder kan leveres inn til returpunktet ved Circle K på Bøler.

 

Rengjøring av gatene våre

Oslo Kommune vil spyle, koste og rengjøre gatene i vårt borettslag:

-  Bølerlia og Bølerskogen: fredag 26. april

-  Nøklesvingen og Nøkleveien: torsdag 2. mai 

Fint hvis alle har feid stikkveiene sine før rengjøringen finner sted. 

Husk at det blir parkering forbudt i gatene under rengjøringen.

 

Planting og kapping av trær og busker i borettslaget

Styret må igjen minne om at alle former for planting, kapping, beskjæring og felling av trær og busker på borettslagets fellesområder, skal foregå i regi av borettslaget. Ønsker man å få plantet, felt eller beskåret trær og bukser, som står på borettslagets fellesområder, må man søke styret om dette. En ufagmessig beskjæing av for eksempel bjørk, kan skade treet på permanent basis, slik at det råtner opp og dør. Store grener og kvister fra ”egen hage”, må kappes opp i en engde på maks 1 meter, kvistene skal deretter bindes sammen. 

 

HMS-kontroll i borettslaget

Styret har gjennomført en kontroll av fellesarealene i borettslaget, vi har hatt spesielt fokus på at rømningsveiene skal ha god og sikker fremkommelighet – det vil si alt av kjellerganger og trappehus. Stort sett er dette bra, men noen steder må det ryddes. 

I utgangspunktet er det ikke tillatt å oppbevare private gjenstander i fellesarealer som kjellerganger og trappehus da dette er rømningsveier i tilfelle brann. Gjennom årene har dette sklidd litt ut på grunn av stadig et økt behov for oppbevaring i kombinasjon med liten lagringskapasitet. Styret har forståelse for dette, men sikkerheten må få førsteprioritet.

Vi ber derfor alle om å gjøre en snarlig og kritisk vurdering av sin oppbevarings-praksis i fellesarealene. Styret vil kontrollere fremkommeligheten på nytt i nær fremtid.  

 

Får du sms-ene fra borettslaget?

Styret benytter i stadig økende grad sms som kommunikasjonsform ut mot beboerne, spesielt i situasjoner hvor det er viktig å få ut informasjonen raskt.

Hvis du ikke fikk sms-en fra oss som ble sendt ut 15. april fra avsender 2030, ber vi om at du sender oss ditt navn, adresse og mobiltlf nr til styret@noklevann.no innen 30. april. Vi videresender en samlet oversikt til vår kontakt i OBOS, som så oppdatere sms-basen vår.

Systemet til OBOS tillater dessverre at kun andelseiere kommer inn i sms-basen. Dersom det er ønskelig at andre i din boenhet, som ikke er andelseiere, også skal få informasjonen fra oss, må du videresende sms-en til disse.

 

Vennlig hilsen styret i Nøklevann Borettslag

Epost: styret@noklevann.noTlf til driftsleder: 489 50 534