3 mai 2021

«Nøkkelen» april 2021


Selv om været har lurt oss litt de siste dagene, er våren definitivt her. I den forbindelse vil vi informere om hva som skjer de nærmeste ukene. 

Containere
Det ryddes på loft og i kjellere, og neste uke setter vi ut avfallscontainere. Det er bestilt containere for restavfall til torsdag 22. april. Disse byttes 23. april og står over helga til 26. april. Vær så snill og ikke kast spesialavfall som elektriske artikler, maling, olje og lignende her. Vi får kraftig påslag på leieprisen om slikt avfall havner i containerne. Spesialavfall skal leveres på gjenbruksstasjonene til Miljøetaten. Vi får utplassert containere for spesialavfall senere i sommer, men fordi etterspørselen er stor, er utplasseringsperioden foreløpig usikker.
Vi ber også om at ingen hensetter søppel utenfor containerne dersom de er fulle. Det blir i så fall liggende igjen på plenen når containeren hentes.

Rusken
Det blir ingen Rusken-aksjon dette året på grunn av smittevernsrestriksjoner. Vi oppfordrer derfor at beboerne rydder, raker og koster rundt eget hus. Hageavfall (ikke grus) legges i gjennomsiktige plastsekker som blir samlet inn av driftsleder. Oslo kommune vil også feie veiene etter hvert, og de kjører etter denne planen:
Fredag: 23. april: Bølerlia og Bølerskogen
Onsdag 28. april: Nøklesvingen og Nøkleveien
Pass på å flytte bilen om den står i veien på disse datoene.

Digital generalforsamling 2021:
Den digitale generalforsamlingen starter mandag 10. mai Følg instruksjonene som står i den trykte innkallingen. Innkallingen skal etter planen bli lagt i postkassene til alle andelseierne innen mandag 26. april. 

Sommerens vedlikehold av bygninger
Så sant vær og smitteforhold tillater, er dette planen for maling og utvendig vedlikehold:
Vi setter opp stillaser på Nøklesvingen 57-59 og 70-72 som skal være klar til bruk mandag 3.mai. Da begynner to malerteam med sine arbeider samtidig. Snekkeren står klar til å skifte råttent eller ødelagt panel. 
I forkant av fasademaling skal takene spyles, rengjøres og impregneres.
Taket til Nøklesvingen 57-59 ble vasket i fjor og Nøklesvingen 70/72 blir vasket til neste uke, så sant vi ikke fremdeles har minusgrader. Etter det er planen å vaske takene på alle adressene under i løpet av mai og juni i år. Med tak som er vasket kan vi raskt komme videre 

Når Nøklesvingen 57-59 og 70-72 er ferdige flyttes stillasene over til Nøklesvingen 74-76 og 78-80 som males i juni måned. 
Forhåpentligvis får vi også malt alle eller noen av disse husene i løpet av året: Nøklesvingen 82-84, 86-88 og 90-92. 

Plan for maling av hus i 2022 blir da:
Bølerlia 40-42, 85-87, 89-91, 43, Nøklesvingen 61-63, 65-67 og 94-96. 
Driftsleder vil forløpende holde de berørte andelseierne orientert.

Kort om 17. mai
På grunn av smitterestriksjonene er det dessverre ikke planlagt noen arrangementer i borettslagets regi. Vi oppfordrer alle til å følge Oslo kommunes retningslinjer slik at vi kommer oss gjennom pandemien med helsen i behold.

Langtidsplan for vedlikehold
Styret har startet arbeidet med å lage en langtidsplan for vedlikehold og rehabilitering av borettslaget. Vi ser på muligheter og behov for å bytte alle vinduer og dører, etterisolere husene, renovere pipeløpene, sikre at vann og avløp har tidsmessig standard samt drenering av bygningsmassen. Dette er et stort arbeid som vil ta tid, men vi håper å legge frem en langtidsplan for generalforsamlingen i 2022. Vi skal holde dere orientert om fremdriften.

Vi i styret ønsker dere alle en hyggelig vår og håper på snarlige lettelser i restriksjonene!

 


Neste Nøkkel kommer i uke 19.