3 jan 2020

Nøkkelen Januar 2020

Nøkkelen 3. januar 2020

Gratis henting av juletrær – viktig informasjon!

Oslo Kommune henter juletrær tirsdag 7. januar på følgende adresser i vårt område:

• Bølerlia 73, stikkvei mellom barnehage og strøsilo

• Krysset Nøklesvingen/Nøkleveien

• Rema 1000, Bølerlia 52 v/returpunkt

Trærne må være lagt ut før kl 12.00 tirsdag 7. januar 2020. Hvis du ikke legger ut juletreet ditt til gratis henting på rett sted til rett tid, er du selv ansvarlig for å frakte det til et godkjent deponi, borettslaget vil ikke bidra til at juletrær fjernes.

De nye avfallsstasjonene begynner å ta form

Tre av seks avfallspunkter ble ferdig montert før jul; Nøkleveien 20, Nøklesvingen 13 og 56. Nå begynner gravearbeidene ved Nøkleveien 35, Bølerskogen 60 og Nøklesvingen 96. Bjørketreet, som står ved stikkveien inn til Nøklesvingen 96, må fjernes for å få rom til skjerming og passasje inn mot bygget. Vi mister med det et flott tre, men treet har en alder som tilsier at det med stor sannsynlighet må tas ned i løpet av en 5 års periode uavhengig av dette prosjektet. Ny vegetasjon vil bli plantet senere i år.

Ved Bølerskogen 60 har vi fjernet den store berberis-hekken som vendte ut mot Bølerlia. Det vil ennå ta en del tid før vi kan ta de nye stasjonene i bruk. Først må de tre gjenværende punktene etableres, så skal samtlige punkter asfalteres, skilt om parkeringsbestemmelser settes opp, enkelte strømkabler graves ned i bakken, og alle de gamle søppelbøttene fjernes.

Fulle søppelkasser, det kastes mye som ikke er husholdningsavfall

Under høytider som julen produserer vi som regel mer husholdningsavfall enn ellers i året. For å minske presset på kapasiteten til søppelbøttene våre, vil vi minne om at de kun er beregnet på alminnelig husholdningsavfall. Tilfeldige kontroller nå i julen viser at noen fremdeles kaster gamle sko, sofaputer, klær, isoporstykker, plastkanner og annet som ikke kan betegnes som husholdningsavfall. Slikt avfall bidrar sterkt til at bøttene blir overfylte. Det er usolidarisk å kaste annet enn husholdningsavfall i søppelbøttene.

Fulle søppelbøtter, som blir stående med åpne lokk, bidrar til at matposer havner på bakken og tiltrekker seg rotter og mus. Og når skadedyr først kommer nær husene våre, finner de ofte også veien inn. Av den grunn må ikke søppelbøttene fylles så mye at lokkene blir stående åpne. Man må heller ikke kaste noen former for oljer i søppelbøttene våre, selv ikke matolje. Oljer er spesialavfall og må leveres til godkjent deponi. Og når du først er på deponiet, er det fint om du også tar med deg alt avfall som ikke regnes som husholdningsavfall. Til glede for miljøet og i solidaritet med dine gode naboer i borettslaget. I romjulen har søppeltømmingen var svært variabel hos oss, mange av kassene våre har ikke blitt tømt. Manglende tømming aktualiserer oppfordringen vår i dette skrivet ytterligere. Vi har klaget flere ganger på manglende tømming, og torsdag 2. januar ble de tømt.

Ingen juletrebelysning grunnet antatt jordingsfeil

I forkant av julegrantenningen 1. desember ble de elektriske ledningene ved juletreet sjekket. Den gang viste det seg at den gamle juletrebelysningen var ødelagt og måtte byttes. Men selv etter at den nye juletrebelysningen ble montert har vi hatt noen indikasjoner på fortsatt jordingsfeil på strømtilførselen til juletreet. Jordfeilbryteren i fellesområdene i Nøkleveien 37-39 har ofte blitt utløst – med den følge at lysene i fellesområdene i huset slukkes - juletreet får strømmen sin fra samme kurs som lysene. Strømmen til juletreet er derfor frakoblet, fellesområdene i huset lyser nå stabilt – og elektriker er varslet.

Borettslaget har fått tilgang til strøsiloen til Skrenten Borettslag

Nøklevann Borettslag har til nå vært avhengige av eksterne firmaer for strøing av våre stikkveier. Den viktigste grunnen til dette har vært at vi ikke har hatt tilgang til egen strøsilo. Driftslederen har derfor fått i oppgave å undersøke mulighetene for å etablere vår egen strøsilo, eller på annen måte få tilgang til strøsand, slik at vi kan være mer selvhjulpne på dette viktige området. Til tross for at vi har en tomt på over 52 mål, er det ingen områder hos oss som egner seg spesielt godt for en strøsilo. En strøsilo må ligge slik til at den lett kan nås med lastebil for fylling av sand, og videre enkel fylling av strøkasse på traktor. Den må også være tilkoblet strøm og stå på et fast og stabilt fundament, helst et betongdekke. En strøsilo er stor og ruvende og lite attraktiv, de færreste ønsker seg en strøsilo som nærmeste nabo… Driftslederen har derfor vært i kontakt med borettslagene i vårt nærområde for å undersøke mulighetene for et samarbeide/deling av eksisterende strøsilo.

Vi er glade for å kunne fortelle at et meget hyggelig og imøtekommende styre i Skrenten Borettslag har gitt Nøklevann Borettslag tilgang til deres strøsilo utenfor barnehagen ved Bølerlia 73. Her blir vi kun fakturert for hva vi tar ut av strøsand, uten noen form for påslag i prisen. Vi slipper dermed å finne en plass på egen tomt for strøsilo, i tillegg sparer vi rundt kr 150 000,- i innkjøp og montering. Som følge av denne avtalen har vi selv, med ett unntak, utført samtlige strørunder denne vinteren, og pr i dag har vi lagt ut i overkant av 5 tonn med strøsand på våre stikkveier. Vi takker Skrenten Borettslag så mye for all imøtekommenhet og velvillighet!

Dessverre ingen skikkelig skøyteis på Pettersen – foreløpig

Driftslederen og banemannskapene er i løpende dialog om islegging på Pettersen Stadion. Foreløpig har værforholdene dessverre vært for ustabile, med få sammenhengende kuldedager, mye sludd og regn, og alt for mange dager med plussgrader. Vi satser på at værforholdene blir bedre for islegging i nær fremtid.

 

Vi benytter anledningen til å ønske små og store beboere i Nøklevann Borettslag et riktig godt nyttår!

Vennlig hilsen styret i Nøklevann Borettslag

Epost: styret@noklevann.no

Tlf til driftsleder: 489 50 534

 

Lenke til originaldokument: /?nid=37921