Endret: 13 nov 2018     Opprettet: 24 jun 2018

Nøkkelen juni 2018

Bøler, 25. juni 2018

Skjeggkre påvist i borettslaget

En leilighet i borettslaget har nylig fått påvist skjeggkre. De skjeggete insektene har innvandret til Norge fra sydligere strøk, og har siden det første funnet i 2013, dessverre blitt stadig mer vanlige i norske hjem.

De er ikke farlige, men det kan være psykisk belastende å ha dem i huset, da de kan fremstå som ekle og ubehagelige. De er rundt 15-20 mm lange og kan holde til i hele huset, bak lister og i andre hulrom - bortsett fra på badet og andre fuktige miljøer – der holder eventuelt lillebroren sølvkreet til. I Norge lever de kun innendørs, og de er mest aktive om natten. De er bortimot altetende og spiser gjerne papir, støv, brødsmuler, tapet og lignende. På grunn av lang levetid (opptil 7 år), stor formeringsevne, skjulte reir og liten grad av kresenhet i matveien, kan skjeggkre være svært vanskelig å bli kvitt.

Våre spesielt oppmerksom ved bruk av pappesker

I følge skadedyrsfirmaet Anticimex bør man spesielt sjekke alt av pappesker og pappemballasje godt før de eventuelt tas inn i huset, da dette er et kjent tilholdssted for skjeggkre. Av samme grunn bør man være svært årvåken ved lån av flyttekasser av papp og lignende. På vinterstid kan man ha pappesker stående ute noen timer før man eventeult tar de inn, skjeggkreet tåler ikke kulde.

Har du konstatert eller fått mistanke om at du har fått skjeggkre i huset/leiligheten bør du kontakte styret eller driftslederen så snart som mulig –epost: drift@noklevann.no eller mobil: 489 50 534. Ikke send sms til dette nummeret, den videresender kun tlf til driftslederens privattelfon.

Om «Utegruppa» og ny søppelordning

Utegruppa, som består av både styremedlemmer og frittstående andelshavere, har siden årets generalforsamling allerede hatt to arbeidsmøter. I tillegg har enkelte i gruppa utført mye godt arbeide med både innhenting av nødvendige data, befaringer og skissearbeider; planarbeidene har med andre ord kommet godt i gang. 

Søppelordningen har førsteprioritet siden det er klare begrensninger og føringer når det gjelder lokalisering av tømmepunkter, mens det er større handlingsrom når det gjelder lokalisering av de andre funksjonene som utegruppa også skal arbeide med. 

Sommerferien er nå like om hjørnet for de fleste av oss, og medlemmene i gruppa spres snart for alle vinder. De tar derfor sikte på å komme tilbake til beboerne med mer informasjon og invitasjon til dialog kort tid etter skolestart i august.  

Bruk av kullgrill er ikke tillatt på veranda eller platting

Da grilling involverer åpen ild og eksplosive gasser er det viktig å være oppmerksom på punkt 4.2 i borettslagets husordensregler:

Bruk av åpen ild, kull- og engangsgriller er ikke tillatt brukt på veranda, balkong og platting inntil husene. Elektrisk grill/gassgrill tillates brukt på nevnte steder så lenge de er under konstant oppsyn av voksne personer.

Tennvæske, fyrstikker, trehus- og plattinger er av åpenbare grunner en dårlig kombinasjon. Vi anbefaler sterkt at man følger med på hvilke restriksjoner Oslo Kommune v/Brann- og redningsetaten til enhver tid måtte ha for bruk av åpen ild, for oppdatert informasjon se: https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/bal-og-grill/

Ellers vil vi oppfordre alle glade grillentusiaster om å ta hensyn til sine omgivelser og spesielt tenke gjennom kombinasjonen grillos/vindretning/nære og gode naboer.

Vel bekomme!

Styrets sommerferieavvikling

Styret og driftslederen avvikler ferie i omtrent samme tidsrom som skolens ferie, fra begynnelsen av juli til medio august. Første styremøte etter ferien er mandag 20. august. Henvendelser på epost til både styret og driftleder vil i ferien ikke bli videresendt, og følgelig ikke bli lest. Vi ber vennligst også om at man heller ikke kontakter styremedlemmer eller driftslederen på telefon eller sms i ferien, utover tidene som angis nedenfor.

Kontaktinformasjon ved akutte hendelser i ferien

Frem til og med fredag 20. juli, kan driftsleder kontaktes på mobil 489 50 534, eller epost: drift@noklevann.no

Dersom det skulle oppstå svært akutte saker, som er av en slik art at styret og/eller driftsleder må kontaktes, kan man i perioden 23. juli – 17. august kontakte styremedlem Gaute Bech på mobil 950 65 352. Man kan eventuelt også kontakte tidligere styremedlem og styrets gode hjelper Tor Jevne, mobil 950 52 311. Gaute og Tor vil kunne yte assistanse og vil om nødvendig, ta videre kontakt med styret og/eller driftsleder.

Sommeren er her - sett opp luftelukene!

Det er viktig at husene får puste fritt etter en lang vinter. Sett derfor opp lufteluker og vinduer i kjelleren, spesielt i vaske- og tørkerommene, slik at fuktigheten som sitter i vegger og tak her kan få tørket ordentlig opp. Påse at kjellervinduene har en hel netting, så ikke skadedyr kommer inn i bygningen. Informasjon om ødelagte nettinger kan gis til drift@noklevann.no

God sommer!

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer! 

Vi minner også om jubileumsfesten ”60 år siden første innflytting”, som avholdes 

lørdag 1. september. Mer informasjon kommer fra Velferdsutvalget - hold av dagen!

 

Vennlig hilsen styret i Nøklevann Borettslag

Epost: styret@noklevann.no