27 jun 2019

Nøkkelen Juni 2019

Nøkkelen Juni 2019

Sommeren er her - sett opp luftelukene!

Det er viktig at husene får puste fritt etter en lang vinter. Sett derfor opp lufteluker og vinduer i kjelleren, spesielt i vaske- og tørkerommene, slik at fuktigheten som sitter i vegger og tak her kan få tørket ordentlig opp. Påse at kjellervinduene har en hel netting, så ikke skadedyr kommer inn i bygningen. Informasjon om ødelagte nettinger kan gis til drift@noklevann.no

 

Styrets sommerferieavvikling

Styret og driftslederen avvikler ferie i omtrent samme tidsrom som skolens ferie, fra begynnelsen av juli til medio august. Første arbeidsdag og styremøte etter ferien er mandag 19. august. Epost og andre henvendelser til både styret og driftleder vil ikke bli behandlet i perioden. Vi ber vennligst også om at man heller ikke kontakter styremedlemmer eller driftslederen på telefon eller sms i ferien, utover tidene som angis nedenfor.

Kontaktinformasjon ved svært akutte hendelser i ferien

Frem til og med fredag 19. juli, kan driftsleder kontaktes på mobil 489 50 534, eller epost: drift@noklevann.no

Fra og med mandag 22. juli til 18. august kan man kontakte Bjørnar Støen på mobil 414 24 566. Bjørnar vil kunne yte assistanse og vil om nødvendig, ta videre kontakt med styret og/eller driftsleder.

 

Grilling, gass og sikkerhet

Bruk av kullgrill er ikke tillatt på veranda eller platting

Da grilling involverer åpen ild og eksplosive gasser er det viktig å være oppmerksom på punkt 4.2 i borettslagets Trivselsregler:

Bruk av åpen ild, kull- og engangsgriller er ikke tillatt brukt på veranda, balkong og platting inntil husene. Elektrisk grill/gassgrill tillates brukt på nevnte steder så lenge de er under konstant oppsyn av voksne personer.

Tennvæske, fyrstikker, trehus- og plattinger er av åpenbare grunner en dårlig kombinasjon.

Husk at grillos og tobakksrøyk kan være plagsomt, ta hensyn til dine naboer. God appetitt!

 

Årets borettslagsfest avholdes lørdag 24. august

Den årlige borettslagsfesten avholdes lørdag 26. august. Tradisjonen tro vil små og store beboere møtes til konkurranser og hyggelig samvær på Pettersen Stadion. Mer informasjon kommer fra Velferdsutvalget senere - hold av dagen!

 

Hageavfall

Vi minner om at alt hageavfall skal legges i åpne gjennomsiktige søppelsekker. Løse grener skal ikke være lengre enn 1 meter og må være bundet sammen med hyssing    

Sett ut hageavfall den 1. og 15. hver måned. Av estetiske hensyn ber vi den enkelte andelseier om å oppbevare hageavfallet i ”egen hage” i tiden mellom hentedagene. Små og store hauger med hageavfall utenfor hvert hus, til enhver tid, er ikke en fryd for øyet.

 

Avfall til besvær

Under henting av hageavfall i forrige uke, hadde noen rullet et stort teppe inn i plastsekker og lagt dette blant hageavfallet. Vi finner ofte blomsterpotter, malingsspann, grus, ulike materialer og ordinært husholdningsavfall med mer blant hageavfallet. Dette er ikke hageavfall og blir følgelig ikke fjernet. Den enkelte beboer må selv kaste slikt avfall på en forsvarlig måte, eventuelt må man ta turen til et godkjent deponi. Vi har også funnet skarpe gjenstander som tapetkniver og lignende blant hageavfallet, noe som kan utgjøre stor fare for personskader ved henting av avfallet.

Vi ber videre om at man ikke kaster noen former for avfall i containerne som borettslaget leier inn til hageavfall/bygningsdeler. Blanding av avfall utløser unødvendige og økte kostnader for borettslaget. Husk også at det kun er ordinært husholdningsavfall som skal kastes i søppelkassene som står ved husene. Alt avfall skal kildesorteres og legges i poser som så knyttes igjen. I søppelkassene kastes det ofte klær, sko og mye annet som ikke er husholdningsavfall. For brukte klær og sko kan vi anbefale Fretex-boksen ved REMA 1000.

 

Parkering på plener og stikkveier

Styret minner om punkt 5.8 i Trivselsreglene. Der fremkommer det at kjøring på stikkveier  kun er tillatt for nødvendig frakt av tunge gjenstander. Men det er ikke tillatt å parkere på stikkveiene og/eller på plenene i borettslaget. Det er viktig med god fremkommelighet for andre beboere – men spesielt viktig er det at nødetatene kommer raskt og uhindret frem ved sykdom, ulykker eller brann. Dessverre er det noen som ikke følger disse parkeringsreglene.  

Dersom ikke parkering på stikkveier og borettslagets plener opphører umiddelbart, kan borettslaget se seg nødt til å inngå en avtale med et parkeringsselskap som vil bøtelegge og/eller få bilene tauet vekk for eiers regning og risiko. Bidra til et godt naboskap; parker i gaten eller på Haraløkka, der er det stort sett alltid plass.

 

Fred og ro i borettslaget

Husk at det skal være fred og ro i borettslaget mellom kl 23.00 – 06.00. Det er hyggelig med sosiale samvær på plener, terrasser og verandaer om sommeren, men ta hensyn til at lyd generelt bærer langt om kvelden, også før kl. 23.00. Hjemme-alene fester for borettslagets ungdommer bør ha tilsyn av en voksen nabo el, slike fester kan fort utarte seg.

 

Hold våre firbente venner i bånd!

Husk at det er båndtvang, og hunder skal derfor ikke løpe fritt rundt på borettslagets områder eller i nabolaget for øvrig. Noen beboere er redde og/eller allergiske for hunder, vennligst ta hensyn til dette.

 

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer!

Vennlig hilsen Styret i Nøklevann Borettslag