17 nov 2018

Nøkkelen November 2018

Bøler, 15. november 2018

Julegrantenning søndag 2. desember kl 17.00

Tradisjonen tro vil det bli fakkeltog og julegrantenning den første søndagen i advent, som i år er søndag 2. desember. Fakkeltoget starter utenfor Rema 1000, og fakler blir delt ut fra kl. 16.35. Toget setter seg i bevegelse kl.16.50, det går inn Nøklesvingen, svinger inn i Nøkleveien og bort til julegrana/flaggstanga. Der vil det bli julegrantenning kl. 17.00 og musikk fra eget nisseorkester. Velferdskomiteen har gleden av å servere varm gløgg og noe å bite i. Velkommen til store og små beboere!

 

Nye LED-lys 

Vi er nå i gang med å bytte ut utelysene på 4-mannsboligene og lyskildene i samtlige av borettslagets fellesarealer. Vi bytter fra energikrevende armaturer m/lysstoffrør som i tillegg gir dårlig lys og lysstoffør som må skiftes ofte, til LED-lamper. De nye utelampene slår seg, som tidligere, på når det blir mørkt og av når det blir lyst ved hjelp av en fotocelle som måler lyset. 

De nye LED-lampene i fellesarealene slås automatisk på ved hjelp av en bevegelsesdetektor. Lampene slår seg av etter noen minutter dersom det ikke er bevegelse i rommet. 

Under installasjonsarbeidet har vi kommet over flere steder hvor de gamle lampeledningene delvis har smeltet, noe som har utgjort en stor brannfare og som sannsynligvis kommer av at lyset har stått på i huset døgnet rundt, året rundt. Risikoen for at dette skjer igjen er nå vesentlig redusert, da LED-lysene automatisk slår seg av etter noen minutter.

LED-lampene gir betraktelig bedre lys, de bruker vesentlig mindre energi og har svært lang levetid, opptil 50 000 timer. Tiden med hyppige lyspæreskifter er over... 

 

Radonundersøkelse i Nøklevann Borettslag

Styret har utlevert radonmålere til samtlige husstander i rekkehusene samt husstander i 1. etg i 4-mannsboligene. Radonundersøkelsen vil gå frem til siste halvdel av januar 2019.

Ta godt vare på aluminiumskonvoluttene og den store papirkonvolutten som målerne kom i, de må gjenbrukes når målerne skal inn til analyse. Vi kommer tilbake til eksakt dato for når målingen skal avsluttes og målerne samles inn. Ring driftsleder på tlf 489 50 534 dersom du har noen spørsmål som ikke følgeskrivene gir svar på.

 

Forberedelser før vinteren setter inn

Kulda og vinteren nærmer seg med stormskritt og i den forbindelse ber vi alle om å lukke igjen kjellervinduer og tømme utekraner som ikke tåler frost. Unngå også å lufte med inngangsdøren åpen, det er på denne tiden at smågnagere gjerne vil inn i varme hus og kjellere. 

Vi minner også om at gassflasker ikke skal oppbevares i kjellerrom. Dette fordi (propan)gass er tyngre enn luft. Dersom en lekkasje skulle oppstå, vil gassen legge seg langs gulvet og være vanskelig å få luftet ut, noe som vil kunne øke eksplosjonsfaren.

 

Parkering på plener og stikkveier

Styret har i de siste månedene fått henvendelser fra beboere, og selv registrert, at flere parkerer privatbilene i stikkveiene og/eller på plenene i borettslaget. Vi ber igjen om at denne praksisen opphører umiddelbart. 

På stikkveiene er bilene til hinder for de som skal ut og inn i husene, og ikke minst farlig plassert dersom nødetatene trenger rask adgang til leilighetene. Dessuten er det lite solidarisk ovenfor naboer og andre beboere som følger regelverket og bruker tid på å finne en sikker og lovlig parkeringsplass. Når det gjelder plenene så bruker borettslaget mye tid og penger på å få disse pene, bilkjøring på plenene bidrar ikke til dette. Forbudet mot parkering på stikkveier og plener er for øvrig nedfelt i Trivselsreglene, punkt 5.8.

Dersom forholdene ikke bedrer seg kan borettslaget se seg nødt til å få bilene tauet vekk for eiers regning og risiko. Eventuelt vil vi sette i stand ødelagte plener for beboers regning.

Vær så snill å bidra til et godt naboskap; parker i gaten eller på Haraløkka, der er det stort sett alltid plass.

 

Lading av el-biler

Vi minner om at det ikke er tillatt å lade el-bil gjennom bruk av en strømførende skjøteledning som går over borettslagetas felllesområder fra egen stikk-kontakt og frem til el-bil. Det er heller ikke tillatt å parkere el-bil på stikkvei eller plen for å lade, selv om stikk-kontakten har jordfeilbryter B og maks 10A sikring på dedikert kurs. 

Styret er meget positive til bruken av el-biler generelt, men er samtidig gjennom lov forpliktet til å ivareta brannsikkerheten i borettslaget. Uriktig/ulovlig lading av el-bil kan i verste fall utløse en brann i bil og/eller hus, eller på andre måter ødelegge el-anlegget i disse. Dersom slike skader oppstår, og skaden kan føres tilbake til uregelmentert lading, kan man risikere å bli holdt økonomisk ansvarlig av forsikringsselskap og/eller borettslag.

Styret ser på flere muligheter for å få øke antall ladestasjoner, og vil inngå et samarbeide med omkringliggende borettslag for å få utvidet antall ladestasjoner i vårt område, spesielt gjelder dette parkeringsplassen på Haraløkka. Enn så lenge må man som el-bileier lade bilen på ladestasjonene som finnes i Bølerlia.

 

Forslag til generalforsamlingen 2019

Forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingen våren 2018, må sendes til styret innen 15. januar 2019. Styret fortrekker at eventuelle forslag sendes pr epost til styret@noklevann.no, men man kan også benytte styrets postkasse ved Nøkleveien 37.

Vennlig hilsen styret i Nøklevann Borettslag

Epost: styret@noklevann.no

Tlf til driftsleder: 489 50 534