28 nov 2019

Nøkkelen November 2019

Julegrantenning søndag 1. desember kl 17.00

Tradisjonen tro vil det bli fakkeltog og julegrantenning den første søndagen i advent, som i år er søndag 1. desember. Fakkeltoget, som ledes av Velferdskomiteen, starter utenfor REMA 1000 - fakler blir delt ut fra kl 16.35. Toget setter seg i bevegelse ca kI16.50, det går inn Nøklesvingen, svinger inn i Nøkleveien og bort til julegrana/flaggstanga. Der vil det bli julegrantenning kl 17.00 og musikk fra eget nisseorkester. Pass godt på tente fakler, og hold god avstand til hverandre under fakkeltoget, slik at brannskader unngås. Faklene skal slukkes i egne vannbøtter så snart toget stopper opp, bøttene vil stå i nærheten av flaggstanga, og vil være betjent av noen fra Velferdskomiteen. Velferdskomiteen har også gleden av å servere varm gløgg og noe å bite i. Velkommen til julegrantenning for store og små beboere!

Måking av stikkveier

Vi henstiller til alle om å rydde unna sykler, leker og annet som kan være til hinder for brøyting av snølstrøing på stikkveiene. Snøfresen er 180 cm bred, og oppstilling av sykler mv langt ut i stikkveien gtrør brøytingen vanskelig. Dersom det står biler parkert foran innkjørselen til stikkveiene, kan dette medfløre at stikkveien ikke blir brøvtetl strødd.

Parkeringsproblemer

Til tross for at vi flere ganger har skrevet om dette i Nøkkelen, og snakket med beboere, parkeres det fremdeles på enkelte stikkveier og plener i borettslaget. Dette hinder fremkommeligheten for øvrige beboere og nødetatene, i tillegg ødelegges plenene. Dersom dette ikke opphører umiddelbart har vi to altemativer: Enten sette opp fusiske hindringer ved stikkveiene til husene dette gjelder, eller bøtelegge, eventuelt taue bort feilparkerte biler. Denne oppgaven vil bli satt bort til et parkeringsfirma. Parkering på den gruslagte kanten i Nøklesvingen mellom Nøklesvingen 25 og Nøklesvingen 43 er også problematisk. For at nødetater, renovasjonsbiler og andre store biler skal kunne komme uhindret frem, må alle parkerte biler p oppe på den gruslagte kanten. Finner du ikke en god parkeringsplass i gaten, er det alltid ledige plasser ved Haraløkka Idrettsanlegg.

Forberedelser før vinteren for alvor setter inn

Kulda og vinteren nærmer seg med stormskritt og i den forbindelse ber vi alle om å lukke igjen kjellervinduer i boder, vaske- og tørkerom. Unngå også å lufte med inngangsdøren åpen, det er på denne tiden at smågnagere gjerne vil inn i varme hus og kjellere. Heng opp all fuglemat og fiern alt av nedfallsfrukter fra bakken. Vi minner ellers om at gassflasker ikke skal oppbevares i kjellenom. Dette fordi (propan)gass er tyngre enn luft. Dersom en lekkasje skulle oppstå, vil gassen legge seg langs gulvet og være vanskelig å få luftet ut, noe som vil kunne øke eksplosjonsfaren.

Radonmåling

Det har tatt tid å få tilbake resultatene fra siste radonmåling, men iløpet av nær fremtid vil alle husstander som har levert inn sporfilmer, motta sitt eget resultat i postkassen. Styret vil fremover ta kontakt med enkelte husstander der det er ønskelig/behov for tilgang til leiligheten for en fagmessig vurdering med tanke på igangsetting av radontiltak tilpasset hver enkelt adresse. Tiltak kan variere fra bedre lufting og rensing av spalteventiler over vindu, til tetting av rør, gulv, installering av vifter eller radonsug.

Uteområder

Vi vet at mange venter på oppgraderte uteområder, ikke minst på nye lekeplasser- og apparater. Vi beklager at dette har tatt lengre tid enn forventet, men er glade for å kunne fortelle at planene i stor grad nå er på plass og at etablering er påbegynt. På det store tunet, som ligger mellom Nøkleveien,Bølerha og Bølerskogen, er det etablert en ny bakke, her vil den nye sklien komme. Villnisset ved bjørketreet er fiemet til fordel for et flott svaberg, og arbeidet med fundamentering av nye lekeapparater har startet. Det er nå en pause i dette arbeidet i påvente av sikre frostfrie perioder døgnet rundt. Det må være stabilt og varmt for at kvaliteten på arbeidene skal bli tilfredsstillende. For den som liker å snurre, huske, vippe, klatre, balansere og ellers være aktiv og sosial, er det dobbelt grunn til glede seg til at vårsola melder sin ankomst! Søknaden om etablering av nedgravde avfallscontainere er endelig godkjent Styret mottok tidligere denne uken en bekreftelse fra Plan- og bygningsetaten om at dispensasjonssøknaden vår vedr. plassering av nedgravde avfallscontainere er godkjent. Vi har vært nødt til å søke om dispensasjon fordi containerne må plasseres utenfor borettslagets godkjente byggegrenser (men på vår tomt), slik at de blir tilgjengelige for kranbilen fra Renovasjonsetaten. Søknadsprosessen har tatt svært lang tid, totalt 5-6 måneder, og har vært mer arbeidskrevende og utfordrende enn hva vi har kunnet forestille oss. Men nå som søknaden endelig er godkjent, vil vi bestille containere og ellers utarbeide en plan for det videre installasjonsarbeidet, inkludert sprenging. Vi vil kontakte alle berørte beboere for en gjennomgang av arbeidene før de begynner.

Forslag til generalforsamlingen 2020

Forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingen våren 2020, må sendes til styret innen 10. januar 2020 . Styret fortrekker at eventuelle forslag sendes pr epost til styret@noklevann.no, men man kan også benytte styrets postkasse ved Nøkleveien 37.

Vennlig hilsen styret i Nøklevann Borettslag

Epost: stvret@noklevann.no

Tlf til driftsleder: 489 50 534