Informasjon om dyrehold

Det er tillatt å holde inntil to husdyr pr andel etter utfylt og undertegnet ”Erklæring om dyrehold”. Denne skal være levert styret før dyret anskaffes. Etter godt begrunnet søknad kan det gjøres tidsbegrenset unntak om antall dyr. Erklæring skal fylles ut for hvert dyr. Ved bortfall av et dyr skal styret informeres. Ved dyrehold uten undertegnet erklæring om dyrehold, eller overtredelse av denne, kan styret kreve at dyret fjernes.